Interfejsy Aplikacji Gabinetowych - Regulamin

Regulamin forum dotyczącego wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich (zwany dalej „Regulaminem”)

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Celem istnienia Forum jest wsparcie techniczne dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich.
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za administrowanie i moderowanie Forum
  3. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
  1. Użytkownik po wejściu na Forum powinien wybrać z menu głównego opcję „Rejestruj”. Po jej wybraniu zostanie przekierowany do niniejszego Regulaminu, który zobowiązany jest zatwierdzić. Brak akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia obowiązkowych pól tożsamy jest z brakiem możliwości rejestracji konta. Konto jest zatwierdzane przez moderatora.
  2. Użytkownicy mają prawo do publikowania wpisów (postów) zawierających informacje, opinie i komentarze powiązane z celem istnienia forum, a także tworzyć wątki tematyczne z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu.
  3. Prawo do aktywnego użytkowania Forum, tj. dodawania własnych wpisów (postów) mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy. Zawartość każdego wpisu (posta) wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wpisami publikowanymi przez nich samych).
  4. Użytkownicy zobowiązują się do dochowania staranności w umiejscawianiu wątków i wpisów (postów) w odpowiednich działach Forum w celu uniknięcia chaosu i ułatwienia śledzenia dyskusji przez innych Użytkowników. Dotyczy to w szczególności racjonalnego użytkowania funkcjonalności cytowania wypowiedzi innych użytkowników. Dopuszczalne jest używanie cytatów do jednego poziomu wstecz. Wypowiedzi zawierające multicytaty mogą być usuwane przez administratora lub moderatora.
  5. Powstrzymywać się od zamieszczania postów nic niewnoszących do dyskusji, np. o treści "lol", "zgadzam się w pełni z przedmówcą", oraz postów będących wyłącznie powtórzeniem informacji podanych już w wątku przez innego uczestnika forum. Posty niezwiązane z tematyką forum mogą być usuwane przez administratora lub moderatora.
  6. Użytkownicy zobowiązani są nie publikować na Forum żadnych wpisów (postów), które są lub mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wszystkich innych, które mogą zostać uznane za: naruszające prawa osób trzecich, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, zawierające groźby, stanowiące reklamę lub promocję towarów lub usług.
  7. Użytkownicy zobowiązani są nie publikować na Forum danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  8. Użytkownicy zobowiązani są nie publikować na Forum treści, których zamieszczenie polegałoby na zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (np. poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, nieprawdziwych przekazów - tzw. trollowanie).
  9. W przypadku udostępnienia Użytkownikom możliwości edycji wysłanych wpisów (postów) Użytkownicy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby edytując treść wpisu nie naruszyć sensu wypowiedzi. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym służy przede wszystkim do poprawy błędów ortograficznych i tzw. literówek.
  10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów (postów) zamieszczanych przez Użytkowników.
  11. Użytkownik powinien powiadomić administratora i moderatorów o naruszeniu przez innych Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu lub o innych nieprawidłowościach.
  12. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że zamieszczanie na Forum wpisów zawierających treści zabronione przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 3. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA I MODERATORA
  1. Administrator i moderatorzy Forum mają prawo do przeredagowywania, skracania bądź usuwania wpisów (postów) zawierających treści, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 - 9.
  2. W razie niewłaściwego umiejscowienia lub zdublowania wątków lub wpisów (postów) administrator lub moderatorzy mogą przenosić je na właściwe miejsce lub usunąć bez konsultacji z autorem wpisu (posta).
  3. Administrator i moderatorzy Forum w uzasadnionych przypadkach mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania wątków.
  4. Każde naruszenie zasad niniejszego Regulaminu może być przyczyną: natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy Użytkowników Forum przy jednoczesnym usunięciu wpisów (postów) Użytkownika,
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) ma prawo zmiany Regulaminu.
  2. Wszelkie sprawy sporne nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są w pierwszej kolejności przez administratora Forum.


Wróć do strony logowania