Fri abort danmark. Fri abort: Derfor holder vi fast i 12 ugers

Rødstrømper, ligeløn og fri abort

Fri abort danmark

Tilhængerne af fri abort lagde vægt på vilkårlighed og formynderi i den hidtidige lovgivning, kvindens ret til selvbestemmelse, ligeret for mænd og kvinder, og et ideal om ønskebørn. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Derfor ville der være stor risiko for, at de lod sig presse til aborter, de senere ville fortryde med alvorlige komplikationer til følge. Kvindeligt Arbejderforbund og af Dansk Kvindesamfund, som første gang havde rejst ligelønskravet i 1896. Dét er den store forskel,« siger han. Sene provokerede aborter er steget voldsomt i de senere år. Selvom man ikke ved så meget andet om indførelsen af fri abort i Danmark, ved man som regel, at den blev indført i 1973.

Nächster

Fri abort, 1973

Fri abort danmark

Derimod lykkedes det aldrig at nå målet om en kvindebevægelse for alle kvinder. I 1969 udgav foreningenen efter katetermetoden. Og der skal være plads og tid til overvejelser. Denne udvikling i lovgivningen foregik sideløbende med en til tider hidsig debat mellem modstandere og tilhængere af abort. Antallet af aborter på verdensplan er faldende.

Nächster

Emne: fri abort

Fri abort danmark

Kbh: Københavns Universitet, 2005 Reunert, Willy: Den bitre vej: abortproblemet i nærbilleder. Den blev meget aktiv i kampagnen for indførelse af fri abort. Men risikoen for komplikationer ved et abortindgreb efter 12. Loven medførte, at psykisk og fysisk helbred, , og arvelighed blev vurderet i sagsbehandlingen. Dermed kan brugen af fortrydelsespiller ligefrem defineres som provokeret abort - eller drab. »Husk på, at der før 1929 ikke var adgang til hverken sterilisation eller abort.

Nächster

Da aborten den blev fri

Fri abort danmark

Men man skal huske på, at det var muligt at få abort inden 1973. Regler fungerer godt Olav Bjørn Petersen mener dog ikke, at der er behov for, at grænsen for den frie abort skal hæves til eksempelvis svensk eller engelsk niveau. Fra 1940'erne til 1960'erne steg antallet af såvel legale som illegale aborter, og mange kvinder blev indlagt på hospitalet efter at have været i hænderne på en kvaksalver, således også Tine Bryld. Mødt af hovedrysten Modstander af abort er også sognepræst Orla Villekjær. Dog problemet har man stadig, og den allerede modererede lovgivning om den sociale indikation har øjensynlig ikke været tilstrækkelig til at imødekomme tidens krav, der synes stadig skærpet også i brede kredse af befolkningen. Annonce Princippet om kvindegrupper bredte sig op gennem 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne langt uden for bevægelsens egne cirkler, ikke mindst på uddannelsesinstitutionerne. Svangerskabsloven af 1956 1939-loven var ikke det svar på abortspørgsmålet, mange havde håbet.

Nächster

Abortlovgivning på Færøerne

Fri abort danmark

Antallet af illegale aborter kendes af gode grunde ikke, og lysten til at retsforfølge dem, der blev afsløret, var meget lille. Der blev desuden nedsat en Svangerskabskommission, hvis betænkning i 1937 førte til den første lov om svangerskabsafbrydelse, der tillod legal abort på medicinsk, etisk og eugenisk indikation. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt for redaktøren at finde frem til rettighedshaverne. For mens det var fuldt legalt for mænd at vise og tilfredsstille lyst, måtte kvinder vælge mellem to lige umulige positioner: ludder eller madonna. Derfor ser jeg reelt heller ikke nogen grund til at ændre dem,« forklarer han.

Nächster

Abort // Region Syddanmark

Fri abort danmark

Now women all over the commonwealth of Virginia will be denied that basic right as well. I den nye straffelov i 1866 blev dødsstraf afløst af strafarbejde i op til 8 år. Under blev en gift eller fraskilt kvinde dog idømt til ægtemanden eller hans , hvis hun ved abort havde berøvet dem en. Det helt store etiske dilemma omkring abort er, hvornår livet begynder. Og de illegale aborter, som der gik mange myter om både mht. Mødrehjælpskontorerne skulle behandle ansøgningerne om tilladelse til abort.

Nächster